Member of EFICERT & EIET

Member of EFICERT & EIET

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Κύριος γνώμονας του θεματολογίου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού.

 

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του προγράμματος, έχει ως εξής:

 

         Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

 

         Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

 

         Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

 

         Τρίτη, 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

 

Καθώς η εποχή μας απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεών μας, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2023 του Ε.Ι.Α.Σ. διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση και εγγυάται την απόκτηση των πλέον άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Δείτε ακόμη...

Τελευταία Νέα

Προσεχή Σεμινάρια

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν,σε περιβάλλον φυσικής τάξης
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2023, 16.00 – 19.20
σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Δευτέρα και Τρίτη, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 – 16:00
Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, 12:00 – 16:00
(Επισκόπηση Εξεταστέας Ύλης, Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20