Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_15 & 17 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00-19:20

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_15 & 17 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00-19:20

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας
Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Σεπτεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μηχανές είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, ανέκαθεν και εντονότερα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, την έχουν βελτιώσει αφάνταστα και διευκολύνουν σημαντικά όλες τις εκφάνσεις της. Βλέπουμε εφαρμογές τους στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μας, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, στις υποδομές, ακόμη και στην προσωπική ή ιδιωτική μας ζωή. Παρατηρούμε ότι, πολύ ορατά κατά τα τελευταία χρόνια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετεξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όλα πλέον τείνουν να είναι ηλεκτρονικά, τα πάντα, από ναυπηγεία πλοίων και τα εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών, μέχρι και το mixer στην κουζίνα του σπιτιού μας. Πολύ πρόσφατα, έχουν εισέλθει στη ζωή μας και στον αέρα κάποιες ειδικές ιπτάμενες συσκευές, οι οποίες φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στη διασκέδαση (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση,…), στην παραγωγή (καλλιέργειες, ψεκασμοί,…), στην άμυνα, στις μεταφορές, κ.ο.κ. Είναι τα drones!

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που πρέπει να ασφαλιστούν, τον τρόπο ασφάλισής τους, τις τεχνικές αξιολόγησης και ανάληψης αυτών των κινδύνων, καθώς και της αντασφάλισής τους. Η διαχείριση ζημιών, οι δυνατότητες πωλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών αγοράς, συνθέτουν επίσης σημαντικά θεματικά αντικείμενα του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

 Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:  


• Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες
• Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι και Αντικείμενα Ασφάλισης
• Ο Ορισμός των Ασφαλιζομένων
• Ασφαλιστικές Καλύψεις Τυπικών και μη Τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
• Τεχνικές Αξιολόγησης και Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων
• Πρωτόκολλα Διαδικασιών
• Προγράμματα Αντασφάλισης Κινδύνων Οφέλη εκ της ανάπτυξης της ασφάλισης υπέρ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Πελατών τους
• Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών της Ασφάλισης
• Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών
 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:
 

• Να περιγράψει ενδελεχώς και να καταδείξει την αναγκαιότητα της ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών, Drones και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, καθώς και τα απορρέοντα οφέλη αυτής. 
• Nα καταδείξει τις σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των Ασφαλίσεων αυτών.
• Να αναλύσει το περιεχόμενο των Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών, Drones και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, κατά τρόπον εύληπτο και αξιοποιήσιμο, προς όφελος του εκπαιδευτικού κοινού.
• Να αναπτύξει τη δομή, την ασφαλιστική τεχνική, τη μεθοδολογία αξιολόγησης, ανάληψης και αντασφάλισης κινδύνων, καθώς και τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα διαδικασιών που αφορούν στις ασφαλίσεις αυτές (κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποζημιωτική πολιτική, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,…).
• Να παρουσιάσει συστηματική επιχειρηματολογία ανάπτυξης των εργασιών αυτών των ασφαλίσεων, κατά τρόπο τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό.
• Να μεταλαμπαδεύσει άριστες διεθνείς πρακτικές ασφαλιστικής εργασίας (best work practices).

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Διονύσιος Μάτσας, Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδικευμένες διδακτορικές σπουδές, επί κεφαλής της Διεύθυνσης Underwriting και Ζημιών του Κλάδου Τεχνικών Κινδύνωνγων της Εταιρίας HDI Global. Ο κος Μάτσας διαθέτει διεθνείς παραστάσεις, πολυετή εμπειρία και υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση, τεχνική και επιστημονική αρθρογραφία καθώς και συμμετοχή σε αξιοπρόσεχτα συνέδρια εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να εμβαθύνουν στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θεματικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
• Στελέχη των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις διαστάσεις του  εν λόγω θεματικού και εργασιακού αντικειμένου.
• Πραγματογνώμονες και στελέχη εταιρειών πραγματογνωμοσύνης, που επιθυμούν να διευρύνουν την τεχνογνωσία τους στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
• Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων, Εκδόσεων, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Μηχανικών Βλαβών, Drones και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
• Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, ασφαλιστικών προϊόντων Μηχανικών βλαβών, Drones και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
• Στελέχη τραπεζών που επιμελούνται ασφαλιστικών θεμάτων και εργασιών.
• Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ευθύνες σχετικές με την ασφάλιση του εξοπλισμού των επιχειρήσεών τους.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
•εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.


Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση Συμμετοχής